Participatiewebshop

OBS De Dordtse Til - Vrijwillige ouderbijdrage

De oudervereniging ondersteunt gedurende het schooljaar bij de uitvoering van allerlei schoolactiviteiten. Hierbij valt te denken aan: sinterklaas- en kerstfeest, Pasen, schoolsportdag e.d.
logo3_03.JPG

Alle kosten die voortkomen uit het organiseren van bovengenoemde activiteiten worden betaald uit de jaarlijkse ouderbijdrage.

 

De hoogte van dit bedrag wordt tijdens de jaarvergadering vastgesteld. Dit jaar is het bedrag vastgesteld op

maximaal ā‚¬ 26,00 per kind.

Bij meerdere kinderen is er een oplopende reductie tot 10%.

Adres

Walevest 10

7885 AK, Nieuw-Dordrecht

Print
€ 26,00

Contactgegevens

Werkplein Zuidoost-Drenthe
Verlengde spoorstraat 2
7811 GA Emmen
Telefoon 14 0591
Postadres
Postbus 30001
7800 RA Emmen
> Openingstijden
> Uitgebreide routebeschrijving