Participatiewebshop

Prins Johan Frisoschool: afd. de Springplank - Ouderbijdrage OR SO/VSO

De school vraag ouders een bijdrage voor schoolreisje, ouderraad en activiteiten waarvoor de school geen bekostiging ontvangt.
logo_mytyl.png

Ouderbijdrage 2019-2020 vastgesteld op ā‚¬35,- per leerling

Adres

Boermarkeweg 68a

7824AA, Emmen

Tijdsperiode: van 01-08-2019 tot 08-07-2021
Print
€ 35,00

Contactgegevens

Locatie: Gemeentehuis Emmen
Raadhuisplein 1
7811 AP Emmen
Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag:
8:30 tot 16:30 uur
Donderdagavond:
16:30 tot 19:00 uur
Telefoonnummer
14 0591
Emailadres
gemeente@emmen.nl

Postadres
Postbus 30001
7800 RA Emmen