Participatiewebshop

Stimuleringsregeling

Vergoeding voor volwassenen voor bijvoorbeeld een bioscoopbezoek, lid worden van een sportvereniging of een abonnement voor de bibliotheek.>

Individuele Inkomenstoeslag

Regeling voor mensen die drie jaar of langer een inkomen op bijstandsniveau hebben en moeilijk betaald werk kunnen krijgen.>

Enquete webshop

Laat weten wat u van deze webshop en het aanbod vindt en ga direct naar de enquete. Alvast bedankt voor uw medewerking!>

Contactgegevens

Werkplein Zuidoost-Drenthe
Verlengde spoorstraat 2
7811 GA Emmen
Telefoon 14 0591
Postadres
Postbus 30001
7800 RA Emmen
> Openingstijden
> Uitgebreide routebeschrijving

Bijstandsnormen

De hoogte van uw bijstandsuitkering hangt af van uw leeftijd en uw leefsituatie. De gemeente vult uw inkomen aan tot de bijstandsnorm die voor u geldt.>

Bijzondere bijstand

Voor kosten die u niet kunt betalen, maar wel nodig zijn. Als geen enkele andere organisatie deze kosten vergoedt, kunt u misschien een bijdrage krijgen.>